นโยบายและความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ จัดทำขึ้น เพื่อแจ้งให้ท่าน ในฐานะผู้ใช้งานบริการเว็บไซต์ ได้ทราบถึงนโยบายความเป็นส่วนตัว การล่วงละเมิดสิทธิในข้อมูลส่วนตัว การควบคุมการใช้ข้อมูล และการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล รายละเอียดการรวบรวมข้อมูลในการใช้งาน หรือการเปิดเผย ตามพระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 “PDPA” (Personal Data Protection Act)

ให้การกำกับดูแลการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและมาตรการป้องกันคุ้มครองข้อมูลรวมถึงการบริหารความเสี่ยงในการปฎิบัติหรืองดเว้นการปฎิบัติใดๆ ที่เป้นการฝ่าฝืนกฎหมาย เพื่อให้บุคคลากรยึดถือ เพราะทางเรานั้นตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลลูกค้าเป็นอย่างยิ่ง ท่านสามารถมั่นใจได้ว่าข้อมูลทีท่านได้มอบให้กับทางเรานั้น มีมาตรการ รักษาความมั่นคง ที่เหมาะสม และปลอดภัยที่สุด

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ทางเราไม่สามารถเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวของคุณให้แก่บุคคลที่สาม หรือองค์กรอื่นๆ กาารเปิดเผลข้อมูลจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อคุณเป็นคนร้องขอและให้ความยินยอมให้เราดำเนินการให้ หรือการเปิดเผลข้อมูลนั้นเป็นไปตามกฏหมายอนุญาต หรือเป็นไปตามกฏหมายกำหนด อาทิ การเปิดเผยข้อมูลตามคำสั่งเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบของเราให้มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสด

เราอาจทำข้อตกลงไว้กับบุคคลที่สามเพื่อให้ดำเนินการ ในนามของทางเรา ทั้งนี้บุคคลที่สามนั้นจะต้องยอมรับข้อตกลงคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของคุณไว้เป็นความรับเช่นเดียวกัน ในบางกรณี เราอาจดำเนินการนโยาบยการตลอดหรือโฆษณาส่งเสริมบริการร่วมกับบุลคลที่สาม สำหรับกลุ่มที่ยังไม่เคยใช้บริการ เราสงวนสิทธิในการยืนยันรับรองกับบุคคลที่สามว่าคุณได้ใช้บริการกับเราแล้ว

มาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

เพราะข้อมูลของลูกค้าเป็นสิ่งมีค่ามากที่สุด เราให้ความสำคัญกับความเชื่อมั่นของคุณเป็นอันดับหนึ่ง เราตระหนักอยู่เสมอว่าคุณต้องการความปลอดภัยสูงสุดในการใช้บริการ และเก็บข้อมูลเป็นความลับ เราจึงดำเนินการอย่างเข้มงวดเพื่อรักษาความปลอดภัย และป้องกันการนำข้อมูลของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต ด้วยมาตรการขั้นสูง เราใช้ระบบรักาาความปลอดภัยของข้อมูลที่มีมาตรการระดับเดียวกับธนาคาร เป็นที่ยอมรับในระดับสากลทั้งในส่วนของเทคโนโลยี

เพื่อป้องกันการโจรกรรมข้อมูลที่เป็นความลับ ดดยคำนึงถึงประสิทธิภาพสูงสุด เราได้จัดสรรเวลา บุคลากร อย่างเต็มที่ เพื่อทดสอบปรับปรุง รักษาความปลอดภัย อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อให้คุณมั่นใจว่าข้อมูลส่วนตัวของคุณได้รับการดูแลด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูง

ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูล

เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตามระยะเวลาที่จำเป็นในระกว่างที่ท่านเป็นลูกค้าหรือมีความสัมพันธ์อยู่กับเว็บไซต์เรา หรือตลอดระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องในนโยบายฉบบับนี้ ในกรรีทั่วไประยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลสูงสุด เท่ากับ 10 ปี เต็ม

เว็นแต่มีกฏหมายกำหนดให้เก็บรักษาข้อมูลที่เป็นระยะเวลายาวที่กำหนด ทั้งนี้ทางเราจะะลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุถึงตัวตนของท่านได้เมื่อหมดความจำเป็น หรือสิ้นสุดระยัเวลาดังกล่าว

ติดต่อเรา

ท่านสามารถติดต่อสอบถาม ขอความช่วยเหลือกับทางเรา ได้ที่หน้า ติดต่อเรา LINE@ หรือทางหน้าเว็บไซต์หลักที่ได้มีการจัดเตรียมไว้ให้ เพื่ออำนวยความสะดวกต่อการใช้งานอย่างรวดเร็ว